Ako hlasovať

 

Ako hlasovať

Hlasovanie bude prebiehať na webovej stránke www.schooldance.sk prostredníctvom sociálnej siete Facebook. Výber do veľkého finále bude prebiehať v dvoch kolách.

 1. 1. mája do 25. mája
 2. 26. mája do 31. mája

Hlasovať za súťažné videá bude môcť široká verejnosť od 1. mája. Hlasovanie bude prebiehať v dvoch kolách. V prvom kole budú môcť hlasujúci dať svoj hlas všetkým videám. Každý hlasujúci môže dať jednému videu len jeden hlas. Dňa 25. mája sa uzavrie prvé kolo hlasovania. Do druhého kola postúpi 30 súťažných videí ktorým široká verejnosť dala najviac hlasov v prvom kole. Postupujúce súťažné videá si hlasy ktoré získali v prvom kole prenášajú do kola druhého. Dňa 31. mája sa uzavrie druhé kolo hlasovania a na základe výsledkov postúpia 3 videá s najväčším počtom hlasov priamo do Veľkého finále.

Ďalších 7 videí bude vybratých odbornou porotou bez ohľadu na počet dosiahnutých hlasov. Dve divoké karty budú udelené organizátormi súťaže. Dvanásť postupujúcich tanečníkov respektíve tanečných skupín sa stretne vo Veľkom tanečnom finále v Slovenskom národnom divadle, kde rozhodne o víťazovi a ďalšom umiestnení odborná porota.

 • Hlasovanie cez Facebook

 1. Prihláste sa na Facebook, alebo si vytvorte
  Facebook profil na stránke www.facebook.com.
 2. Nájdite si video na stránke www.schooldance.sk,
  za ktoré chcete hlasovať.
 3. Prehrávanie videa sa spustí automaticky.
  Ak nie, kliknite na video, aby sa spustilo.
 4. Kliknite na modré tlačítko HLASUJ CEZ FACEBOOK.
 5. Ak sa Vám súťažné videá páčili,
  dajte EDULABu like na Facebooku.

Pravidlá súťaže

Do tanečnej súťaže The SCHOOL DANCE sa môže zaregistrovať každá materská, základná alebo stredná škola na území Slovenskej republiky, ktorá súhlasí s pravidlami súťaže. Škola plne zodpovedá za neplnoletých účastníkov vrátane zaistenia súhlasu zákonného zástupcu, ktorý v písomnej podobe predloží organizátorovi súťaže najneskôr v deň finále súťaže. Účelom súťaže je popularizácia moderných vzdelávacích technológií na školách, poukázanie na rovnováhu medzi využívaním technológií a pohybovými aktivitami detí a popularizácie tanca na školách ako náplne mimoškolských aktivít.

Súťaž trvá od 1.3. 2013 do 30.6. 2013

Predmetom súťaže je výber najlepšieho tanečného vystúpenia, najzábavnejšieho tanečného vystúpenia a najlepšieho interaktívneho plagátu. Súťažné tanečné video musí zahŕňať tanečné vystúpenie žiakov, jednotlivca alebo skupiny. Dĺžka jedného súťažného videa je maximálne 3 minúty. Každá škola zapojená do súťaže môže nahrať na webovú stránku www.schooldance.sk maximálne 3 súťažné tanečné videá. Tanečná súťaž The SCHOOL DANCE sa riadi výlučne pravidlami súťaže zverejnenými na tejto webovej stránke.

Kompletné pravidlá súťaže

Kontakt

V prípade akýchkoľvek otázok, prosím kontaktujte organizátora súťaže telefonicky +421 2 321 99 121 alebo e-mailom na schooldance@edulab.sk, www.edulab.sk.