Tancovať môže každý

The SCHOOL DANCE je veľká tanečná súťaž pre materské, základné a stredné školy, ktorú prináša Nezisková organizácia EDULAB a tanečná akadémia Petra Modrovského a Jána Ďurovčíka DANSOVIA.

Ceny v súťaži sú lákavé. Na víťazov čaká hlavná cena, ktorou je Zájazd do Disneylandu v Paríži, tanečné dni s profesionálnymi tanečníkmi DANSOVIA a veľa ďalších cien venovaných partnermi súťaže. Nad celou súťažou prevzal záštitu digitálny líder SR Peter Pellegrini.

Kto a v čom môže súťažiť

Do tretieho ročníka tanečnej súťaže The SCHOOL DANCE sa môžu zapojiť všetky materské, základné a stredné školy. Novinkou ročníka 2014 je zapojenie škôl aj na území Českej a Poľskej republiky a vytvorenie tak Slovensko - Česko - Poľskej The SCHOOL DANCE 2014. Stačí sa zaregistrovať, nahrať tanečné video, hlasovať a možno práve Vaša škola sa dostane do Veľkého finále, ktoré sa bude konať 18. júna 2014 v Slovenskom národnom divadle v Bratislave.

Zaregistrované školy súťažia prostredníctvom skupiny žiakov, alebo jednotlivcov v ľubovoľnom tanečnom štýle, alebo v tanci zameranom na daný región, podľa kategórie ktorú si vyberú pri nahrávaní videa. Každá škola môže nahrať maximálne 3 tanečné videá s dĺžkou trvania maximálne 3 minúty.

Kategórie

BEST DANCE - kategória Najlepšie tanečné vystúpenie

LOCAL DANCE - kategória, ktorá je v súťaži The SCHOOL DANCE 2014 novinkou. Keďže je tanečná súťaž slovensko-česko-poľského rozmeru, radi by sme práve takýmto spôsobom, podporili poznávanie jednotlivých regiónov Slovenska Čiech a Poľska, ako aj ich prezentáciu. Záštitu nad kategóriou LOCAL DANCE prevzal Slovenský ľudový umelecký kolektív SĽUK. V kategórii LOCAL DANCE sa môžu školy prezentovať prostredníctvom miestnych, tradičných, alebo rôznych iných tanečných štýlov, ktoré však musia byť spojené s lokalitou, alebo regiónom, v ktorom sa nachádza škola. Môže ísť o zaujímavé miesto, historickú pamiatku, prírodný výtvor, výnimočnú osobnosť, ale aj tradície, obyčaje, piesne, či rozprávky. Samotné poňatie tanca závisí od tvorivosti a nápadov súťažiacich. Tance môžu vychádzať z rôznych tanečných štýlov (tango, step, hip hop, break dance, flamengo, dobový tanec) a podobne. Napríklad: Neďaleko vašej školy sú zrúcaniny hradu - predstavte tancom jeho históriu. Vo vašom meste je úspešný hokejový klub - pripravte choreografiu pre roztlieskavačky. Výber súťažných kategórií je plne v rukách súťažiacich. Každá škola však môže poslať maximálne tri tanečné videá. 

INTERAKTÍVNY MATERIÁL - Podmienkou zapojenia školy je vytvorenie minimálne jedného interaktívneho materiálu zameraného na prezentáciu regiónu. Na výber majú súťažiaci interaktívny plagát GLOG, ktorý jednoducho vytvoria pomocou bezplatného nástroja GLOGSTER na stránke www.glogster.com, alebo interaktívnu TUUL prezentáciu, ktorú vytvoria na bezplatnej stránke www.tuul.sk. Viac o tejto kategórii sa dozviete na podstránke GLOG/TUUL.

Hlasovanie

Hlasovanie bude prebiehať na webovej stránke www.schooldance.sk, prostredníctvom sociálnej siete Facebook. Hlasovať za súťažné videá bude môcť široká verejnosť od 1. mája. Hlasovanie bude prebiehať v dvoch kolách. V prvom kole budú môcť hlasujúci dať svoj hlas všetkým videám. Každý hlasujúci môže dať jednému videu len jeden hlas. Dňa 25. mája sa uzavrie prvé kolo hlasovania. Do druhého kola postúpi 30 súťažných videí, ktorým široká verejnosť dala najviac hlasov v prvom kole. Postupujúce súťažné videá si hlasy ktoré získali v prvom kole prenášajú do kola druhého. Dňa 31. mája sa uzavrie druhé kolo hlasovania a z výsledkov postúpia 3 videá s najväčším počtom hlasov priamo do Veľkého finále.

Ďalších 7 videí bude vybratých odbornou porotou bez ohľadu na počet získaných hlasov. Dve divoké karty budú udelené organizátormi súťaže. Dvanásť postupujúcich tanečníkov, respektíve tanečných skupín sa stretne vo Veľkom tanečnom finále 18.6. 2014 v Slovenskom národnom divadle, kde rozhodne o víťazovi a ďalšom umiestnení odborná porota.

Viac informácií o hlasovaní sa dozviete na podstránke Ako hlasovať.

Ako sa zapojiť do súťaže

Registrácia škôl do tanečnej súťaže prebieha prostredníctvom on-line registračného formulára. Každá škola sa môže zaregistrovať iba raz a vek každého účastníka súťaže nesmie presiahnuť 20 rokov. Po zaregistrovaní a overení registrácie administrátorom súťaže bude kontaktnej osobe pre súťaž odoslaný potvrdzujúci e-mail s KÓDOM pre nahratie súťažných videí ako aj ďalšie inštrukcie.

Časový harmonogram súťaže:

  • Registrácia škôl – Marec
  • Nahrávanie súťažných videí a interaktívnych materiálov – Apríl
  • Internetové hlasovanie – Máj
  • Finále – Jún

Všetky ďalšie informácie nájdete tu: Kompletné pravidlá súťaže.

Ceny v súťaži

  • Výlet do Disneylandu
  • Tanečný parket
  • Tanečné dni
  • Smartfóny
  • Tablety

..... a veľa ďalších

GENERÁLNY PARTNER

AGEMSOFT

HLAVNÍ PARTNERI

Raiman production Young Digital Planet Samsung

POD ZÁŠTITOU

Digitálny líder SĽUK

PARTNERI A MEDIÁLNI PARTNERI

Quick Step MONOGRAM Technologies, spol. s r.o. - inovácie pre váš biznis Modrý koník Slovenské národné divadlo Bratislavské kultúrne a informačné stredisko Neuropea Hlavné mesto Bratislava TA3